Neuro, social -og specialpædagogisk rådgivning


Den pædagogiske rådgivning tager afsæt i alt den dokumentation der er om personens fysiske og kognitive funktionsniveau og andre forudsætninger.


Rådgivningen kan tage udgangspunkt i forskellige psykologiske udredninger og vurderinger eller i andre aktuelle og relevante oplysninger der ligger.


Jeg tager udgangspunkt i det enkelte individ – selv om man kan sammenligne, er vi alle forskellige.


Jeg arbejder udfra at inddrage netværket – fælles grundforståelse og at trække i fælles retning, er helt central for forløbet. 


Forløbet kan blandt andet omfatte:


Observationer som kan bruges til at afdække, og analysere, om der er mulighed for forandringer i aktuel situation, som kan justeres på for at imødekomme fx funktionsniveau, belastningsniveau mm.

Herudfra kan vi skabe de bedste betingelser både trivselsmæssigt, udviklingsmæssigt samt læringsmæssigt.

Ind i mellem, kan en samtale også danne et godt udgangspunkt for forløbet, og der kan være opfølgende samtaler i forløbet.


Samtaler med forældre og netværk for at skabe et fælles grundlag og forståelse af indsatsområdet.

Jeg vil bringe min specialiseret viden i spil, men denne kan ikke stå alene, forløbet er afhængigt af viden og konkrete eksempler, fortalt af de mennesker der kender personen bedst.


Målrettet pædagogisk rådgivning til familien og netværket.

Forløbets ramme sættes gennem mål der i fællesskab er blevet sat (og som typisk vil være et fokus på specialpædagogiske tilgange, som kan omsættes i hverdagen), emner og opmærksomhedsområder besluttet i samarbejde med netværket og ud fra de behov og problemstillinger der aktuelt er i spil.


Vejledende pædagogiske anbefalinger i forhold til det videre arbejde/samarbejde.


Rådgivning kan også være delvis online.


Priser

(betaling via ean.nr.)


Rådgivning

Jeg tilbyder rådgivning af grupper og til individuelle (kommuner, institutioner, ppr, viso, mv.).

Rådgivning kan være supervision som et led i overgange, omstillinger, skolefravær, vidensdeling, mm.


1 time 2.489 kr. inkl. moms.


Oplæg

Jeg kommer ud til Jer med et oplæg, om selektiv mutisme.

Oplæget kan formes efter Jeres ønske.

Fx. Selektiv mutisme og autisme


Oplæg/undervisning 9.905 kr. inkl moms.


Kørsel og afgifter er gratis under 20 km fra Vejle Ø.

Derefter beregner jeg kørsel efter statens takster for kørsel i bil 2022, som er 3,51 kr. pr. km.