Fagpersoner og institutioner

Faglige oplæg og supervision


Har du i din hverdag eller på din arbejdsplads, berøing med mennesker der er tavse og/eller angste?


Stærke færdigheder kommer ikke af sig selv, men med de rigtige redskaber og ny viden, kan vi i et fællesskab og tværfagligt forum støtte børn med selektiv mutisme og deres udvikling. Vi kan komme ud og holde et oplæg eller afholde en workshop, temadag(e), efter ønske - måske har I fokus på et særligt emne, som vi kan understøtte.

Vi sætter særlig fokus på at give Jer viden og redskaber til at hjælpe både barnet og forældrene.


Forældre er nøglepersoner i deres børns liv - og de spiller en særlig vigtig rolle i børnenes mentale sundhed og sociale udvikling. Forældrene er sammen med børnene i mange timer og i mange forskellige sammenhænge med mange muligheder for at stimulere og udvikle børnenes mentale sundhed og sociale kompetencer.

Forældre har typisk også en stor motivation for at give deres børn de bedste forudsætninger i livet, og her er psykoedukation og sociale kompetencer en vigtig adgangsbillet.

Mange forældre giver udtryk for,  at de er usikre på, hvad de helt konkret kan gøre for at støtte deres barn.Form og Pris:

Prisen afhænger at form, varrighed, indhold, antal deltagere og tid på kørsel.


Eksempler på vores tilbud:


Supervision

Thorup&Schmidt tilbyder supervision af grupper og til individuelle. Under alle supervisioner vil vi deltage to fagpersoner, dette for at vi kommer omkirng social- og specialpædagogiske, psykologiske, psykiatriske og sygeplejefaglige perspektiver. 

fx. en personalegruppe på 8 mennesker, supervision 1,5 time.

pris 10.200 kr. inkl moms.


Individuel supervision fx. af en kontakt person til et barn med selektiv mutisme

1 times supervision 2500 kr. inkl moms.


Personalemøde-oplæg

Thorup&Schmidt kommer ud til Jer med et kort oplæg på 30 min, om selektiv mutisme. pris 2500 kr. inkl. moms.

Oplæget kan formes efter Jeres ønske, og kan både udvides i tid og indhold, prisen vil hermed afspelje tilføjelser til oplægget. 

Vi kommer to fagpersoner og vil kommer ind omkring pædagogik, sygepleje og psykologi.


Workshop

Thorup&Schmidt kommer ud til Jer over 3 timer og sammen fordyber vi os i emner indenfor børn med selektiv mutisme og deres udvikling af den mentale sundhed og hele samspillet omkring barnet. Emnerne kan være bredt, og kan være en veksling mellem faglige oplæg, øvelser, refleksionsopgaver, lærings -fællesskaber og redskaber. Pris på 3. timers workshop 18.000 kr. inkl. moms.

Vi kommer to fagpersoner og vil komme ind omkring pædagogik, sygepleje og psykologi.


Samarbejde med kommuner i individuelle sager:

Hvis en kommune har en kompliceret sag, hvor der er behov for specialiseret viden og behandling, kan der etableres et samarbejde med THORUP&SCHMIDT. Dette gør det muligt for borger og familie at få den behandling der er behov for, men ikke selv har mulighed for at betale.  I disse sager udregnes en specifik pris for et indivudelt tilrettelagt forløb. Faktura sendes direkte til kommunen.

CVR nr:

Maya Thorup 41651733

Cindie Schmidt 40772006

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes