Tilgang 


Førstegangssamtale:

Det første møde foregår gerne i Jeres eget hjem, for at mødes i trygge omgivelser.

Samtalen har til formål, at skabe et frirum, hvor der er fuld fokus Jer, og det der fylder. Vi skal se hinanden, tale sammen og I vil blive mødt præcis som I er og med al Jeres “bagage” på det niveau der giver mening i situationen, men jeg skal også have svar på nogle spørgsmål, inden for områder omkring familielivet, opvækst, opmærksomhed, sansebevdisthed, sociale kompetencer, motorik, eksekutive funktioner samt aktiviteter og færdigheder i dagligdagen.


De efterfølgende sessioner:

Min behandlingsmetode består af flere elementer og foregår udenfor klinikken. Den starter som beskrevet ovenfor, hjemme i trygge omgivelser. Behandlingen foregår derefter både i hjemmet til samtale sessioner, men foregår også der hvor udfordringerne opstår og omfatter adfærdsterapeutiske tiltag, vejledning og defokuseret kommunikation som et generelt behandlingsprincip. Når jeg arbejder ude, der hvor barnet, den unge eller voksne mærker udfordringer, grundet selektiv mutisme, har jeg udarbejdet en plan for sessionen og involverer efter udviklingalder. Denne plan har til formål at kunne vejlede de, der har brug for forudsigelighed, mens der også er plads til pludselig opstået situationer, der både kan være trygge eller utrygge, og så tilpasser jeg herefter. 


Gennem vores samtaler vil I forstå Jer selv bedre og få en oplevelse af, at tingene falder på plads. Målet med samtalerne er at skabe øget klarhed og opmærksomhed af Jeres behov. Sammen finder vi frem til de ændringer, der kan gøre den forskel, I har brug for i Jeres liv.

Jeg vil hele tiden fornemme hvad der er overskud til og jeg har lederskabet og hovedansvaret for stemningen og at skabe en tryg struktur der giver mulighed for at kunne udtrykke sig frit, som det giver mening. 
Vores samtaler foregår dog ligeværdigt, forstået på den måde, at samtalen opfattes som en samtale mellem medmennesker, et subjekt-subjekt-forhold, hvor jeg ikke bare er ekspert, og I ikke bare er en genstand for analyse.
Grundlaget for virksom behandling er for mig, at skabe en god og tillidsfuld kontakt. Atmosfæren er altså anerkendende, og ressourcefokuseret, forstået som nærværende, åben og accepterende.
Jeg tror på en personlig relation i behandlingen


Jeg er familiebaseret. Det betyder at jeg også henvender mig til forældre og søskende. Når én i familien har selektiv mutisme, bliver hele familien påvirket. Jeg anbefaler derfor mine klienter at følge min vejledning om at inddrage hele familien, i den behandlingsplan jeg udarbejder sammen med Jer. På den måde bliver det helhedsfokuseret behandling og der er større muligheder for at udvikle sig, både individuelt og som familie. Jeg skræddersyer forløbende til lige præcis den familie jeg opstarter et forløb sammen med. Dette gøres efter førstegangssamtalen og ud fra et specialpædagogisk (neuropædagogisk), psykriatisk og psykologisk synspunkt.