Vores tilgang Førstegangssamtale:

Vores første møde foregår gerne i Jeres eget hjem, for at mødes i trygge omgivelser.

Samtalen har to formål, første er at vi skal se hinanden, tale sammen på det niveau der giver mening i situationen, men vi skal også have svar på nogle spørgsmål, inden for områder omkring familielivet, opvækst, opmærksomhed, sansebevdisthed, sociale kompetencer, motorik, eksekutive funktioner samt aktiviteter og færdigheder i dagligdagen. 

I denne samtale vil vi hele tiden fornemme hvad der er overskud til og vi er tydelige i vores kommunikation, for at skabe en tryg struktur der giver mulighed for at kunne udtrykke sig frit, som det giver mening for én. Det er altså vores ansvar at samtalen glider i et roligt tempo!


De efterfølgende sessioner:

Vores behandlingsmetode består af flere elementer og foregår udenfor klinikken. Den starter som beskrevet ovenfor, hjemme i trygge omgivelser. Behandlingen foregår derefter både i hjemmet til samtale sessioner, men foregår også der hvor udfordringerne opstår og omfatter adfærdsterapeutiske tiltag, vejledning og defokuseret kommunikation som et generelt behandlingsprincip. Når vi arbejder ude, der hvor barnet, den unge eller voksne mærker udfordringer, grundet selektiv mutisme, har vi udarbejdet en plan for sessionen og involverer efter udviklingalder. Denne plan har til formål at kunne vejlede de, der har brug for forudsigelighed, mens der også er plads til pludselig opstået situationer, der både kan være trygge eller utrygge, og så tilpasser vi herefter. 


Vi er familiebaseret. Det betyder at vi også henvender os til forældre og søskende. Når én i familien har selektiv mutisme, bliver hele familien påvirket. Vi anbefaler derfor vores klienter at følge vores vejledning om at inddrage hele familien, i den behandlingsplan vi udarbejder sammen med Jer. På den måde bliver det helhedsfokuseret behandling og der er større muligheder for at udvikle sig, både individuelt og som familie. Vi skræddersyer forløbende til lige præcis den familie vi opstarter et forløb sammen med. Dette gøres efter førstegangssamtalen og ud fra et specialpædagogisk (neuropædagogisk), sygeplejefagligt og psykologisk synspunkt, samt brugen af NLP, der også kan betegnes som en slags kommunikations psykologi hvor der fokuseres på, hvordan vi via vores sprog, kan påvirke vores tanker, følelser og adfærd.


CVR nr:

Maya Thorup 41651733

Cindie Schmidt 40772006

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes