Hvorfor har vi en brændende passion for at hjælpe mennesker der er berørt af selektiv mutisme? 


Vi mødtes første gang for 12 år siden og det var vores mænd der førte os sammen; Vores mænd er nemlig gode venner, helt tilbage fra folkeskole-tiden. Vi har derfor siden setes ofte. Da vi fik børn blev vi ved med at se hinanden og vi kender hinandens børn helt ind til knoglerne. Og med det, også hvad der fulgte med da Maya fik sit 3. barn, i 2015, en lille pige med sociale udfordringer, bl.a. i form af total stumhed i specifikke situationer.

Før vi opdagede, at selektiv mutisme var en lidelse, forstod vi ikke hendes opførsel.

Hvorfor undgik hun ting andre børn elskede? Hvorfor frøs hendes ansigtsmimik i bestemte situationer, eksempelvis i institutionen, eller når der var gæster, og endda overfor nærtstående familiemedlemmer? Hvor blev det ivrige og livlige lille snakkechartol af, når der var andre i nærheden? Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre for at hjælpe hende, og det var en utrolig frustrerende og trist tid, specielt for Maya som mor.

Hvad der var endnu vanskeligere, da vi først selv blev bekendt med lidelsen, var at forsøge at hjælpe andre med at forstå hende.

Som en stolt mor og som pårørende til et barn med selektiv mutisme, vil vi ændre dette, og derfor kom idèen til at lave et fagligt og personligt behandlings- og oplysningstilbud til alle berørte af selektiv mutisme.

Maya Thorup

Social- og specialfaglig vejleder

Cindie Schmidt

Psykiatrisk sygeplejerske og familiepsykologisk Vejleder

Jeg er 35 år. Jeg bor sammen med Klaus og vi har Viggo på 8 år og Holger på 5 år. Vi er bosat i Bredballe, lige uden for Vejle.


Jeg er uddannet sygeplejerske fra Københavns Professionshøjskole Metropol i 2012; Bachelor "Fædres plads i barselsplejen"

Har siden hen taget et modul som klinisk vejleder på en diplomuddannelse, også fra Københavns Professionshøjskole Metropol. 

I 2019 blev jeg Neurokommunikations Coach og startede ydermere på Aarhus Universitet, hvor jeg læser en kandidat i pædagogisk psykologi.


Jeg har gennem de sidste 12 år arbejdet i psykiatrien, hvor jeg har haft følgende opgaver: 

 • Samtaler med børn og unge, samt deres familier
 • Arbejdet med kognitiv terapi
 • Udredning af voksne for ADHD/ADD.
 • Udredning af voksne for angst, depression og OCD
 • Gruppeforløb for mennesker med ADHD/ADD.
 • Samtaler og inddragelse med pårørende, børn og voksne.
 • Samtaler og deltagelse i kommunale møder
 • Udarbejdelse af statusattester til kommuner
 • Udarbejdelse af lægefaglig behandlingsplaner
 • Samarbejde og samtaler med eksterne samarbejdspartnere, psykiatere, speciallæger, myndighed, fysioterapeurter, lærere, ergoterapeuter, og socialrådgivere.
 • Ansvarlig for psykoedukation (undervisning i psyken ud fra bestemte diagnoser)
 • Rådgiver og koordinater hos landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.
 • 2 årig projekt i Københavns Kommune, med fokus på begyndende/tidlige tegn på personlighedsforstyrrelser.
 • 2 årig special projekt, deltagende i et lille team omkring en patient med meget svære psykiske udfordringer. 
 • Klinisk Vejleder for Sygeplejerske studerende.
 • Regions tilbud for mennesker med spiseforstyrrelser.
 • Gæsteunderviser på Sygeplejerskeudannelsen i spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. 

Jeg er medlem hos

Jeg er 39 år. Jeg bor sammen med Rasmus og jeg har 4 børn, Hugo på 3, Fine på 5, Teo på 7, og Zoe på 17 år. Vi bor i dejlige Bredballe, i det østlige Vejle.

 

Jeg er uddannet socialpædagog fra Erhvervakedemi og Professionshøjskole, i Jelling i januar 2010; 

Specialisering “Børn og Unge” & Bachelorprojekt i “Æstetisk virksomhed og det gode børneliv”


Jeg har efterfølgende løbende taget kurser i neuropædagogik, sanseintegration, etik, kognition, og KRAP.

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefocuserede menneske- og behandlingssyn.


Jeg har gennem de sidste 14 år arbejdet med social- og specialpædagogik og været omkring følgende områder og opgaver:

 • Arbejdet med mennesker med hjerneskader og overbygninger.
 • Udarbejdet beskrivelser til udredning, af mennekser med hjerneskader, overbygninger og funktionsnedsættelser.
 • Tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af neuropædagogiske interventionsforløb, på baggrund af kognition og neuropsykologisk grundlag og sanseintegration.

 • Samarbejde og samtaler med pårørende 
 • Samarbejde og samtaler med eksterne samarbejdspartnere, psykiatere, speciallæger, myndighed, statsforvaltning, fysioterapeurter, socialrådgivere, lærere, ergoterapeuter m.fl.
 • Tilrettelæggelse og gennemførersel, samt evaluere social- og specialpædagogiske indsatser og aktiviteter, der sigter mod at fremme trivsel og livskvalitet, som understøtter udvikling, læreprocesser og deltagelse i fællesskaber.
 • Analysere og vurdere forskellige institutionelle rammers og hjælpemidlers betydning for menneskers udvikling og for det social- og specialpædagogiske arbejde.
 • Agere professionelt inden for gældende retsgrundlag og varetage skriftlig kommunikation med relevante samarbejdspartnere, herunder i forhold til udredning.

 

CVR nr:

Maya Thorup 41651733

Cindie Schmidt 40772006

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes