Tilgang i de familiebaserede forløb


Førstegangssamtale:

Samtalen har til formål, at skabe et frirum, hvor der er fuld fokus på Jer, og det der fylder.

Vi skal se hinanden, tale sammen og I vil blive mødt præcis som I er og med al Jeres “bagage” på det niveau der giver mening i situationen, og jeg skal også have svar på nogle spørgsmål, inden for områder omkring familielivet, opvækst, opmærksomhed, sansebevdisthed, sociale kompetencer, motorik, eksekutive funktioner samt aktiviteter og færdigheder i dagligdagen.


De efterfølgende sessioner:

Behandlingen foregår derefter både i hjemmet/online til samtale sessioner, men foregår også der hvor udfordringerne opstår, så der kan kombineres med møder i institution, og den omfatter adfærdsterapeutiske tiltag, vejledning og defokuseret kommunikation som et generelt behandlingsprincip. 


Gennem vores samtaler vil I forstå Jer selv bedre og få en oplevelse af, at tingene falder på plads. Målet med samtalerne er at skabe øget klarhed og opmærksomhed af Jeres behov. Sammen finder vi frem til de ændringer, der kan gøre den forskel, I har brug for i Jeres liv.

Vores samtaler skal opfattes som en samtale mellem medmennesker, et subjekt-subjekt-forhold, hvor jeg ikke bare er ekspert, og I en genstand for analyse.
Grundlaget for virksom behandling er for mig, at skabe en god og tillidsfuld kontakt.

Atmosfæren er altså anerkendende, og ressourcefokuseret, forstået som nærværende, åben og accepterende.
Jeg tror på en personlig relation i behandlingen.


Jeg er familiebaseret. Det betyder at jeg også henvender mig til forældre og søskende. Når én i familien har selektiv mutisme, bliver hele familien påvirket.


På den måde bliver det helhedsfokuseret behandling og der er større muligheder for at udvikle sig, både individuelt og som familie. Vi skræddersyer forløbet sammen, til lige præcis din familie.