Jeg er 41 år. Jeg bor sammen med Rasmus og jeg har 4 børn,

Hugo på 5, Fine på 7, Teo på 9, og Zoe på 19 år. Vi bor i dejlige Bredballe, i det østlige Vejle.

 

Jeg er uddannet socialpædagog fra Erhvervakedemi og Professionshøjskole, i Jelling i januar 2010; 

Specialisering “Børn og Unge” & Bachelorprojekt i “Æstetisk virksomhed og det gode børneliv”


Jeg har efterfølgende løbende taget kurser i neuropædagogik, sanseintegration, etik, kognition, og KRAP.

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefocuserede menneske- og behandlingssyn.Jeg har gennem 16 år arbejdet med psykriati/social- og specialpædagogik og været omkring følgende områder og opgaver:


 • Arbejdet med mennesker med hjerneskader og overbygninger.
 • Udarbejdet beskrivelser til udredning, af mennekser med hjerneskader, overbygninger og funktionsnedsættelser.
 • Tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af neuropædagogiske interventionsforløb, på baggrund af kognition og neuropsykologisk grundlag og sanseintegration.

 • Samarbejde og samtaler med pårørende 
 • Samarbejde og samtaler med eksterne samarbejdspartnere, psykriatere, speciallæger, myndighed, statsforvaltning, fysioterapeurter, socialrådgivere, lærere, ergoterapeuter m.fl.
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse, samt evaluere social- og specialpædagogiske indsatser og aktiviteter, der sigter mod at fremme trivsel og livskvalitet, som understøtter udvikling, læreprocesser og deltagelse i fællesskaber.
 • Analysere og vurdere forskellige institutionelle rammers og hjælpemidlers betydning for menneskers udvikling og for det social- og specialpædagogiske arbejde.
 • Agere professionelt inden for gældende retsgrundlag og varetage skriftlig kommunikation med relevante samarbejdspartnere, herunder i forhold til udredning.
 • Oplægsholder på bl.a., Den Internationale Autisme Konference i Skive 2022, om selektiv mutisme og autisme.
 • Undervisning og supervision til fagfolk.
 • Familibaserede forløb.
 • Pædagogisk konsulent opgaver.